Bra om type 2-diabetes

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Barnett, Anthony H.

  Type 2 diabetes

  2. utg. 162 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 20

  ISBN 978-0-19-959617-1

  Dette er en liten håndbok om type 2-diabetes. Den ligger godt i hånden og får plass i frakkelommen.

  Det er velkomment med en ny liten håndbok, da type 2-diabetes dessverre også øker mye i vårt land. Vi står på mange måter bare og ser på at epidemien utvikler seg. Vi vet hva som må gjøres for å begrense epidemien – stanse vektøkningen i befolkningen – men gjør det ikke. I mellomtiden må vi behandle pasientene best mulig. Denne boken kan bidra til det. Bidragsyterne diskuterer mange kliniske studier og balanserer fint synspunktene.

  Men hvem er boken laget for? I forordet står det at den er laget for det tverrfaglige teamet og er «ekstremt praktisk». Nei, det er den dessverre ikke. Den refererer til enkeltundersøkelser, mens en begrenset bok som denne bør være et «destillat» av nåtidens kunnskap og ikke sette enkeltundersøkelser opp mot hverandre. Den mangler praktiske flytskjemaer for hvordan man skal behandle pasienten. Det er klart at online informasjon har mye for seg i en slik situasjon.

  Men som vanlig kan vi lære av britisk medisin. Britene har klart å gjennomføre fotografisk screening for diabetisk retinopati. Dette er både kostnadseffektivt og sparer mange øyelegeårsverk.

  Det er en del perler i teksten, f.eks. i kapitlet Challenges to good diabetes care: «The care of diabetes requires a multi-disiplinary approach with the person with the condition caring for themselves on a day to day basis in partnership with a number of different health care professionals.» Dette er den største utfordringen: å hjelpe pasienten til å ta ansvar for egen behandling i en travel hverdag.

  Jeg mener slett ikke at dette er en dårlig bok, men den henvender seg mer til slike som meg som har stor interesse for diabetes, enn det tverrfaglige teamet den ifølge forordet er skrevet for.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media