Legeforeningens lederpris 2013 til Bjørnbeth

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Bjørn Atle Bjørnbeth (f. 1962), leder for Gastro- og barnekirurgisk avdeling ved Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon ved Oslo universitetssykehus, er tildelt Legeforeningens lederpris for 2013.

  Bjørnbeth tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1990, doktorgraden i 2000 og ble godkjent spesialist både i generell kirurgi og i gastroenterologisk kirurgi i 2004.

  Han har på en forbilledlig måte evnet å lede Gastro- og barnekirurgisk avdeling på Ullevål samtidig som han har fått legene som er overført fra Aker universitetssykehus til å bli innlemmet og hørt i avdelingen på en god måte. Bjørnbeth er en stillfarende, varm og klok leder, het det ved prisutdelingen. Han ser sine medarbeidere og er som gastrokirurg godt kjent med hva som kreves av medisinskfaglig kompetanse, både på legesiden og på sykepleiersiden.

  Han er klar over hvor viktig det er at medarbeiderne vet at de gjør en god jobb og at det betyr noe at de stiller. Mange av sykepleierne har lang reisevei, de har ikke spesielt høy lønn, men de har en faglig stolthet og gjør jobben på utmerket. Som leder klarer han å se hva dette gjør for tilbudet til pasientene. Dette tverrfaglige arbeidet skaper resultater.

  – Vi er der for pasientene, sier han, – og de skal få den beste behandling vi kan gi dem.

  Han er også opptatt av å overholde budsjettet. Det kreves kreativitet for å få det til noen ganger, men han evner å dra medarbeiderne med seg fordi han forstår at de yter sitt beste og verdsetter det.

  Bjørnbeth ble foreslått til Legeforeningens lederpris 2013 av sine medarbeidere. Tildelingen har full støtte fra de foretakstillitsvalgte i Legeforeningen og Legeforeningens ledelse.

  I kriteriene for prisen står det at den skal tildeles en leder som «har vist god evne til dialog med ansatte, utvist god ledelse med tydelige faglige mål, god ledelse mot økonomiske mål for virksomheten, bidra til at ansatte er motiverte og har tatt medansvar for drift og utvikling av virksomhetene».

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media