Pregabalin og misbrukspotensial – en presisering

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 6/2013 tar Westin og medarbeidere til orde for en endring av pregabalin fra reseptgruppe C til B (1). Innlegget er upresist på flere punkter og inneholder faktiske feil.

  På bakgrunn av bivirkningsmeldinger hvor pregabalin var mistenkt for å ha ført til misbruk, ble pregabalin i januar 2010 oppført på overvåkningslisten til Statens legemiddelverk (2). Nær ti år etter lanseringen, og mer enn tre år etter oppføringen på overvåkningslisten, er reseptstatus for pregabalin uendret.

  Preparatomtalen for pregabalin indikerer at misbruk kan forekomme blant pasienter med kjent misbruksproblematikk: Tilfeller av misbruk er blitt rapportert. Forsiktighet bør utvises hos pasienter med kjent tidligere rusmisbruk, og pasienten bør overvåkes for symptomer på misbruk av pregabalin (3). Det er ikke frembrakt dokumentasjon som kan slå fast at pregabalin fører til misbruk hos pasienter uten kjent misbruksproblematikk.

  Westin og medarbeidere hevder at effektdokumentasjonen for pregabalin er mangelfull, og med utgangspunkt i en referanse fra 2007 anføres det at pregabalin er et tredjevalg ved behandling av nevropatisk smerte (4). Dette er direkte feil.

  Pregabalin er et førstevalgspreparat ved behandling av nevropatisk smerte i Retningslinjer for smertelindring, utgitt av Den norske legeforening i 2009 (5). I retningslinjer fra European Federation of Neurological Societies (EFNS), International Association for the Study of Pain (IASP) og The Canadian Pain Society (CPS) er pregabalin et førstevalg ved behandling av smertefull diabetisk nevropati, postherpetisk nevropati og sentral nevropatisk smerte (6, 7). Pregabalin er blitt undersøkt i ti kontrollerte studier, og i kliniske studier på opptil 12 uker, ved både perifer og sentral nevropatisk smerte, ble smertereduksjon observert i løpet av uke én og ble opprettholdt gjennom behandlingsperioden (3).

  Westin og medarbeidere foreslår en innstramming av forskrivningspraksis for pregabalin, og hevder at «i lys av den begrensede effektdokumentasjonen, kan dette gjøres uten negative konsekvenser for pasientgruppen». Dette står i sterk kontrast til det faktum at respekterte internasjonale fagorganisasjoner gjennomgående vurderer effektdokumentasjonen for pregabalin som god. Medisinske myndigheter vurderer misbrukspotensialet som lavt og relatert til pasienter med kjent misbruksproblematikk. Den foreslåtte endringen fra Westin et al. vil potensielt kunne føre til et forringet behandlingstilbud for en stor gruppe pasienter, hvor misbruksproblematikk ikke er en aktuell problemstilling.

  Dette er en redigert versjon av et innlegg publisert som rask respons på nett 12.4. 2013. http://tidsskriftet.no/article/2985527/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media