Professorat til Jøran Hjelmesæth

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Overlege Jøran Hjelmesæth (f. 1957) har fått stilling som professor II ved Universitetet i Oslo. Dermed har Sykehuset i Vestfold fått sitt første professorat innen medisin.

Hjelmesæth tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1985, ble godkjent spesialist i indremedisin i 1994 og i nyresykdommer i 1996 og tok doktorgraden i 2002.

Professorstillingen er ved Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin ved Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

Hjelmesæth er leder av Senter for sykelig overvekt i Helse Sør- Øst ved Sykehuset i Vestfold.

– Vi gleder oss over å ha fått dette professoratet ved Sykehuset i Vestfold, sier fagdirektør Anita Schumacher. Hun påpeker at professoratet bekrefter satsingen innen forskning og den økte aktiviteten ved sykehuset de siste årene.

– Vi ønsker å holde en høy faglig og internasjonal standard, og tildelingen av professoratet er med på å styrke våre akademiske miljøer ytterligere, sier Schumacher.

Anbefalte artikler