Stamceller i lungekreft

Tone Bergset Om forfatteren
Artikkel

Selv om mange i den vestlige verden har sluttet å røyke, er fortsatt lungekreft årsaken til de fleste kreftdødsfall globalt.

Ping Wang. Foto privat

Moderne behandling av lungekreft er multimodal og består av kirurgi, strålebehandling og cellegift. På tross av dette er bare 10 % av norske pasienter med lungekreft i live fem år etter behandlingen.

Det er i dag vist at det finnes normale stamceller i de fleste organer. Stamceller karakteriseres ved at de har evne til selvfornyelse og gir opphav til differensierte organspesifikke celler. I de senere årene er det postulert at det også finnes tumorstamceller i flere kreftformer og at disse, som representerer en liten subpopulasjon av kreftcellene, kan initiere tilbakefall av sykdommen etter primærbehandlingen.

– Lungekreft er generelt svært resistent mot cellegift. Årsaken til dette er ikke helt klarlagt. Tilstedeværelse av tumorstamceller i lungekreft kan forklare hvorfor denne kreftformen er så terapiresistent, sier Ping Wang.

De fleste studier på lungekreftstamceller har vært utført på veletablerte cellelinjer eller på tumorvev.

– Vi utviklet en metode for å dyrke lungekreftceller fra ferskt lungesvulstvev. Metoden, som er svært reproduserbar, har vist at man kan etablere primærlungekreftcellelinjer fra alle typer av lungekreft. Da vi studerte disse cellelinjene videre, påviste vi at en liten subpopulasjon av lungekreftcellene hadde karakteristika som stamceller. Interaksjon mellom stamceller og mikromiljøet som de lever i, regulerer når og hvordan stamceller deler seg. Ved å bruke de nyetablerte lungekreftcellelinjene studerte vi også mikromiljøets betydning for hvordan cellene får karakter som tumorstamceller, forteller Wang.

Konklusjonen tyder på at mikromiljøet er avgjørende for hvordan tumorceller utvikler karakteristika som tumorstamceller. Kunnskapen vil være av betydning for hvordan man kan utvikle ny og mer effektiv behandling for lungekreft.

Disputas

Ping Wang disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 5.4. 2013. Tittelen på avhandlingen er Cancer stem cells in lung cancer: isolation, identification and biological properties.

Anbefalte artikler