Artig bok om «soft skills» for leger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Varian, Frances

  Cartwright, Lara

  The situational judgement test at a glance

  91 s, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 23

  ISBN 978-1-1184-9098-3

  Som en del av tilsettingsprosessen for turnusleger i Storbritannia blir de kommende legene blant annet evaluert med en «situational judgement test». Her tester man ikke kliniske ferdigheter, men snarere hvordan man håndterer vanskelige arbeidssituasjoner. Det er denne testen som forfatterne av denne teksten tar sikte på å gi studentene en innføring i.

  Forfatterne dekker emner som profesjonalitet, etikk, kommunikasjon og pasientsentrert medisin, og boken er bygd opp med små teoribolker og kommentarer fra både turnusleger og andre. Det er flere gode eksempler, og avslutningsvis er det spørsmål som tester om studentene har fått med seg poengene. Den er lettlest og kortfattet, og inneholder en rekke gode huskeregler og tips for å håndtere en overveldende klinisk hverdag.

  Elementene forfatterne tar opp, er viktige, men ettersom målgruppen er et engelsk publikum vil nok en del av situasjonene, og ikke minst lovverket, kunne avvike noe fra en norsk hverdag. En slik bok med norske eksempler burde imidlertid vært obligatorisk for alle vordende turnusleger. En «situational judgmenet test» burde også bestås av både turnusleger og leger i spesialisering for å oppnå godkjenning.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media