Jan C. Frich ny Harkness-fellow

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lege og forsker Jan C. Frich (f. 1970) er valgt ut til å være Harkness-fellow fra Norge i perioden 2013 – 14. Det står å lese på nettsidene til Kunnskapssenteret.

  Jan C. Frich skal bruke stipendet til å studere ledelse i amerikanske helsesystemer ved Yale School of Public Health – Noen amerikanske helsesystemer har en systematikk og en kultur for ledelse som jeg tror vi kan lære noe av, sier Frich.

  Han peker på at det i økende grad blir stilt kvalitetskrav til helsetjenesten, og at det er nødvendig å utvikle ledere som har en bred kompetanse.

  Som Harkness-fellow inngår han i en gruppe på om lag 15 andre Harkness-kandidater fra ulike land. The Commonwealth Fund, som er ansvarlig for programmet, arrangerer flere samlinger og ekskursjoner der målet er å lære om amerikansk og kanadisk helsetjeneste og helsepolitikk.

  – Jeg ser frem til samlingene med de andre i gruppen og møtene med eksperter innen ledelse og helsepolitikk og håper å kunne knytte verdifulle kontakter, sier Frich.

  Jan C. Frich tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1996, ble godkjent spesialist i nevrologi i 2008 og tok doktorgraden i 2008.

  I dag er han professor ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, og har også en bistilling som overlege ved Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Han har en mastergrad i helseadministrasjon.

  The Harkness Fellowship er et prestisjefylt stipend som tildeles en kandidat for at vedkommende skal kunne gjennomføre et forskningsprosjekt som er relevant for helsetjenesten i hjemlandet og i USA. Prosjektet gjennomføres ved anerkjente amerikanske universiteter eller institusjoner. Forskere, klinikere, ledere og sentrale rådgivere i helsetjenesten og journalister kan søke stipendet.

  Et samarbeid mellom Kunnskapssenteret, Norges forskningsråd og den amerikanske stiftelsen The Commonwealth Fund har gjort det mulig for nordmenn å søke The Harkness Fellowship.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media