Hjelp for spesialistkandidater i lungemedisin

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Patterson, Caroline

  Coleman, Meg

  Revision notes for the respiratory medicine specialty certificate examination

  121 s, tabs, ill. Oxford: Oxford University Press, 2012. Pris GBP 35

  ISBN 978-0-19-969348-1

  I Storbritannia er ett av kravene i spesialistutdanningen for leger å bestå en eksamen innen det aktuelle faget. Boken er ment som en hjelp til dem som forbereder seg til spesialisteksamen i lungemedisin. Forfatterne er selv lungespesialister.

  Det er tre deler. Første del omfatter 50 oppgaver med fem svaralternativer, slik spesialisteksamenene gjennomføres. Oppgavene dekker alle områder av lungemedisinen med tilsvarende intern fordeling innen fagområdet som ved eksamen. Det innebærer at for eksempel obstruktive lungesykdommer og lungekreft utgjør henholdsvis 12 % og 10 % av oppgavene. De fleste oppgavene er lagt opp som korte kasuistikker med aktuelle laboratorieprøver, svar på respirasjonsfysiologiske undersøkelser og ofte røntgenbilder eller computertomografi (CT)-bilder av thorax. Bildene må man selv tolke.

  Den andre delen er en kort gjennomgang av retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av de viktigste tilstandene innen lungemedisinen. Den tredje og siste delen består av svar på oppgavene i den første delen med begrunnelse for det aktuelle svaret og hvorfor alternative svar ikke er korrekte. Endelig er det et register på slutten.

  Boken representerer et godt forsøk på å forberede spesialistkandidatene i lungemedisin på eksamen. Kasuistikkene og svaralternativene er meget gode, og man kjenner seg igjen i flere av problemstillingene. Den svakeste delen er den summariske gjennomgangen av retningslinjer for ulike tilstander innen lungefaget. Disse retningslinjene er omtalt på over 80 sider, men det blir litt for kort. Dermed blir viktige sider av ulike tilstander ikke omtalt. For eksempel nevnes ikke komorbiditet ved kronisk obstruktiv lungesykdom med et ord. Registeret på slutten er også for kort.

  Selv om del to er svak, er oppgavene absolutt verd å prøve seg på, enten man skal ta eksamen eller ikke. Boken kan også være et greit utgangspunkt for dem som lager eksamensoppgaver i indremedisin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media