Offentlig høring på Helsinkideklarasjonen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helsinkideklarasjonen om forskning på mennesker som første gang ble vedtatt i 1964, har vært gjennom en ny revisjon.

  Versjonen som nå foreligger har vært gjennom en grundig prosess. 102 medlemsorganisasjoner har vært invitert til å gi innspill.

  En arbeidsgruppe har vært i virksomhet i 18 måneder. Den har blant annet gjennomført flere ekspertkonferanser for å få flest mulig innspill. Målet er å ha en ny versjon klar til 50-årsjubileet i 2014.

  Den reviderte versjonen er nå lagt ut på nettsidene til Verdens legeforening (WMA) for innspill fra alle interesserte. WMA skriver på hjemmesidene at den reviderte versjonen er forbedret når det gjelder forskning på svake grupper, og at den åpner for erstatning til personer som blir skadet i forbindelse med et forskningsprosjekt.

  Ett av stridsspørsmålene har vært om det skal åpnes for å teste nye legemidler mot placebo selv om det allerede er virksomme legemidler på området. Særlig har land i sør vært bekymret for at internasjonal legemiddelindustri vil prøve ut nye legemidler i fattige land på grunn av strengere restriksjoner i de rike landene.

  Den nye versjonen åpner for bruk av placebo under helt spesielle forutsetninger, og den er mer klargjørende om hvilke forpliktelser som gjelder etter at forskningsprosjektet er gjennomført. Det er også foretatt en omfattende redigering av deklarasjonen.

  Interesserte kan gå inn på WMAs nettsider www.wma.net/en/40news/20archives/2013/2013_10/index.html og kommentere på utkastet innen 15.6. 2013.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media