Pris for beste frie faglige innlegg til Kjell Heuser

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Kjell Heuser. Foto privat

Norsk nevrologisk forenings pris for beste frie faglige innlegg under Nevrodagene 2013 ble tildelt Kjell Heuser (f. 1972) ved Oslo universitetssykehus for Tidlige forandringer i astrocytter etter status epilepticus i en parahippokampal kainat modell av temporallappsepilepsi.

Heuser tok medisinsk embetseksamen i Kiel i 1999, ble godkjent spesialist i nevrologi i 2006 og tok doktorgraden i 2012.

Man antar at forandringer i astrocyttene spiller en rolle i mesial temporallappsepilepsi. Det skjer tidlige forandringer i kaliumkanaler i astrocyttene etter status epilepticus i en musemodell. Medforfattere var Annika Sommer, Karolina Szokol og Erik Taubøll (f. 1957). Prisen er på 5 000 kroner.

Anbefalte artikler