Pris for beste frie faglige innlegg til Kjell Heuser

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norsk nevrologisk forenings pris for beste frie faglige innlegg under Nevrodagene 2013 ble tildelt Kjell Heuser (f. 1972) ved Oslo universitetssykehus for Tidlige forandringer i astrocytter etter status epilepticus i en parahippokampal kainat modell av temporallappsepilepsi.

  Heuser tok medisinsk embetseksamen i Kiel i 1999, ble godkjent spesialist i nevrologi i 2006 og tok doktorgraden i 2012.

  Man antar at forandringer i astrocyttene spiller en rolle i mesial temporallappsepilepsi. Det skjer tidlige forandringer i kaliumkanaler i astrocyttene etter status epilepticus i en musemodell. Medforfattere var Annika Sommer, Karolina Szokol og Erik Taubøll (f. 1957). Prisen er på 5 000 kroner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media