A.A. Westin og medarbeidere svarer:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi har verken sagt eller skrevet at pregabalin bør fjernes fra markedet. Vi ønsker å fortelle norske forskrivere at pregabalins nytteverdi er overvurdert og at misbruksfaren er undervurdert.

  La oss ta nytteverdien først: Pregabalin er evaluert ved en rekke tilstander fra migrene til kronisk prostatitt, og på de fleste områder er de terapeutiske effektene fraværende, små eller utilstrekkelig undersøkt. Likevel markedsfører Pfizer pregabalin i massivt anlagte kampanjer som til dels går utenfor godkjente indikasjoner. Mye av dette kalles «off-label marketing» og er ulovlig, noe Pfizer – som i andre land har måttet betale store pengebøter som straff for dette – naturligvis er fullt klar over (1). Likevel fortsetter de på samme måte. Det foreløpig ferskeste eksemplet gjelder pregabalin ved ryggsmerter (2).

  Bergsholm hevder at «pregabalins popularitet i rusmiljøet dokumenterer dets angstdempende effekt». Påstanden er både underlig og usann. Det er heller ikke riktig at amerikanske legemiddelmyndigheter har godkjent pregabalin til bruk mot angstlidelser. Food and Drug Administration avslo søknaden på grunn av utilstrekkelig dokumentasjon (3), og europeiske legemiddelmyndigheter burde etter vår mening ha gjort det samme.

  Så til misbruksfaren: Skadeanalysen Bergsholm støtter seg på, ble skrevet før vi fikk tydelige signaler om pregabalinmisbruk, og kan ikke brukes som bevis på at misbruksfaren er liten. Det kan heller ikke ti års markedsføring i reseptgruppe C. Feil blir ikke riktigere av å stå ukorrigert over tid. Vi har tidligere brukt benzodiazepiner og heroin som eksempler på at erkjennelse av misbruk er tidkrevende. La oss supplere med enda et eksempel: Ti år etter at sovemedisinen zopiklon (Imovane) kom på markedet, pågikk en diskusjon svært lik den vi nå fører, om middelets den gang mulige misbruksfare (4). I dag vil ingen bestride zopiklons plassering i reseptgruppe B, eller påstå at reseptstatus gjør middelet vanskelig tilgjengelig for de rundt 300 000 nordmennene som i løpet av et år får det forskrevet (5).

  Pregabalin hører hjemme i reseptgruppe B.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media