Reseptgruppe C rett for pregabalin

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Westin og medarbeidere ønsker i Tidsskriftet nr. 6/2013 at pregabalin flyttes til reseptgruppe B (1). Forløperen gabapentin kom i bruk i 1990-årene. I 2002 fremhevet Perugi og medarbeidere gabapentin som et vel tolerert medikament som syntes å ha antidepressive og anxiolytiske egenskaper ved resistente bipolare lidelser (2). Jeg har etter dette brukt gabapentin og pregabalin på en rekke pasienter med god effekt på resistent angst og søvn- og rytmeforstyrrelser. I motsetning til benzodiazepiner gir pregabalin minimale kognitive bivirkninger (3) og øker restorativ søvn (4).

  For Westin og medarbeidere «fremstår bivirkningene, og spesielt rus- og avhengighetspotensialet, som store kostnader». I en skadeanalyse av 20 substanser var ikke gabapentin og pregablin tatt med (5). At pregabalin er etterspurt i «rusmiljøet» dokumenterer den angstdempende effekten (6), og pregabalin er det mest ufarlige man kan bruke her.

  Pfizers upubliserte data viser at forsøksdyr henfalne til benzodiazepiner, barbiturater, morfin eller amfetamin, diskriminerer mellom pregabalin og disse stoffene. Westin og medarbeidere er kritiske til bruk av slike data (1). Men henfallenhet til heroin og benzodiazepiner kunne raskt vært avslørt med slike forsøk.

  Ved generalisert angstlidelse mener Westin og medarbeidere at pregabalin er «i beste fall omdiskutert». Men internasjonale retningslinjer anbefaler pregabalin som førstevalg ved generalisert angstlidelse (7). Amerikanske og europeiske legemiddelmyndigheter har ikke gjort som Westin og medarbeidere ønsker. Kanskje de vet noe Westin og medarbeidere ikke vet.

  Dette er en redigert versjon av et innlegg publisert som rask respons på nett 26.3.2013. http://tidsskriftet.no/article/2985527/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media