Øystein Mæland til Helsedirektoratet

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Øystein Mæland (f. 1960) er ansatt som assisterende direktør i Helsedirektoratet. Han begynner i stillingen i august 2013.

  «Jeg er glad for å ha ansatt en svært kompetent leder med bred erfaring både fra ulike nivåer i helsetjenesten og fra departement og direktorat. I tillegg er hans fagbakgrunn fra psykisk helsevern verdifull for oss,» heter det i en pressemelding fra helsedirektør Bjørn Guldvog.

  Mæland tok medisinsk embetseksamen i Oslo i 1986 og ble godkjent spesialist i psykiatri i 2000. Han kommer fra stillingen som spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet, der han har ledet arbeidet med den fremtidige organisering av rettspsykiatrien.

  Fra 2004 var Mæland divisjonsdirektør for Psykiatrisk divisjon ved Ullevål universitetssykehus, og fra 2009 til 2011 klinikksjef ved Klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus.

  Han ble utnevnt til direktør i Politidirektoratet i 2011 og trakk seg fra stillingen 16. august 2012.

  Mæland har vært statssekretær i Justisdepartementet i to perioder, siste gang frem til 2001. De siste årene har han ikke hatt politiske verv.

  – Helsedirektoratet er en sentral premissleverandør for utviklingen av helsetjenesten i Norge. Jeg ser frem til å bidra til ledelsen av direktoratet både med min fagbakgrunn og mine erfaringer fra ledelse og samfunnsliv, sier Øystein Mæland.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media