Og du drikker vel ikke?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Wåhlin, Sven

  Alkohol – en fråga för oss i vården

  248 s, tab, ill. Lund: Studentlitteratur, 2012. Pris SEK 360

  ISBN 978-91-44-08220-2

  Alkoholkonsumet er økende i både Norge og Sverige. Landenes restriktive alkoholpolitikk er under press. Tilgjengeligheten til alkohol er blitt lettere, og prisene er relativt sett lavere. Velstandsøkningen bidrar også til endrede alkoholvaner. Når de regulatoriske tiltakene blir mindre politisk salgbare, flyttes ansvaret for å holde seg innenfor forsvarlige forbruksgrenser over på konsumenten. Og helsetjenesten får et ansvar for å gi befolkningen kunnskap om risiko og hjelp til risikanter.

  Forfatteren, en allmennlege med mer enn gjennomsnittlig interesse for alkoholspørsmål, henvender seg til kolleger i praksis. Andelen av befolkningen som er risikobrukere av alkohol, er høy. Tidlig identifisering og enkel intervensjon har vist seg å kunne redusere forbruket. Samtidig vet vi at det kan være vanskelig å få til den gode samtalen om livsvaner det ikke er umiddelbar interesse for å endre.

  Foruten en kort innføring i alkoholens historie har boken et oppdatert kapittel om alkoholpolitikk og alkoholvaner i et globalt perspektiv. Ansvaret for å redusere risiko forbundet til alkohol legges i første rekke på politikere, men helsetjenesten har også en rolle med å identifisere og intervenere. Bokens pasientsentrerte innretning gir klinikeren en god innføring i motiverende samtaleteknikk og understreker betydningen av en ikke-moraliserende og empatisk tilnærming. Forfatteren gir en rekke gode råd om praktisk håndtering av risikoforbruk, der pasienten selv må medvirke til endrede vaner. I de siste kapitlene tar han for seg alkoholens farmakologi og innvirkning på ulike sykdomstilstander.

  Boken er lettlest, og hvert kapittel har en referanseliste med tips til videre lesing. Den kan være nyttig, både som kunnskapskilde og inspirasjon i kollegagrupper i videre- og etterutdanningen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media