Kvalitetsprisen 2013 til TIPS-studien

Nytt om navn
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helse Vests kvalitetspris for 2013 er tildelt Tidlig intervensjon ved psykose (TIPS) ved Psykiatrisk divisjon, Stavanger universitetssjukehus.

  TIPS startet som et forskingsprosjekt i 1996. Gjennom arbeidet i TIPS-studien har Stavanger-miljøet vist at det er mulig å organisere helsetjenesten på en slik måte at tidlig intervensjon ved psykose kan gjennomføres. I dag er det etablert som en ordinær tjeneste ved Psykiatrisk divisjon med poliklinisk arbeid og en egen sengepost for dem som blir lagt inn for første gang. TIPS-gruppen består i dag av 21 medarbeidere, hvorav tre er leger, henholdsvis Jan Olav Johannessen (f. 1951), Melissa Weibell (f. 1979) og Tor Ketil Larsen (f. 1960).

  En samlet komité innstilte TIPS-gruppen til Kvalitetsprisen 2013: «Gruppen har i en årrekke vist et sterkt engasjement og evne til å fornye egen virksomhet for å bedre kvaliteten på tjenestene, og de har i flere omganger endret og forbedret organiseringen av klinisk virke til det beste for pasientene – hele tiden mens de har samlet gode kvalitetsindikatorer for å måle og dokumentere forbedringene,» heter det komiteens begrunnelse.

  Kvalitetsprisen tildeles fagmiljø/grupper eller enkeltpersoner som gjennom sitt forskings-/utviklingsarbeid har økt kvaliteten på tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten.

  Prisen er på 100 000 kroner og et kunstverk. Pengene skal brukes til videre forskings-/utviklingsprosjekt eller til kompetansehevende tiltak innen kunnskap om kvalitetsforbedring eller til å stimulere til dette.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media