Stress i arbeidet gir ikke mer kreft

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er ingen sammenheng mellom jobbstress og total kreftrisiko eller risiko for kreft i tykk- og endetarm, lunge, bryst og prostata. Dette viser en ny metaanalyse.

  Stress i arbeidslivet er forbundet med flere alvorlige helsetilstander, bl.a. hjertesykdom og depresjon. I studier av kreftrisikoen ved jobbstress har det ikke vært like konsistente funn. Nå har en internasjonal forskergruppe utført en metaanalyse for å undersøke om arbeidsrelatert stress kan påvirke den totale kreftrisikoen og risikoen for enkelte krefttyper (1).

  I analysen inngikk data fra mer enn 116 000 menn og kvinner uten kreft fra 12 europeiske kohortstudier. 5 765 utviklet kreft etter 12 års oppfølging (median). Jobbstress var ikke var assosiert med totalrisiko for kreft (hasardratio (HR) 0,97; 95 % KI 0,90 – 1,04) etter justering for bl.a. kjønn, alder og livsstilsfaktorer. Det var heller ingen sammenheng mellom jobbstress og kreft i tykk- og endetarm (HR 1,16; 95 % KI 0,90 – 1,48), lunge (HR 1,17; 95 % KI 0,88 – 1,54), bryst (HR 0,97; 95 % KI 0,82 – 1,14) eller prostata (HR 0,86; 95 % KI 0,68 – 1,09).

  – Dette er en stor og spennende metaanalyse, sier professor Geir Arild Espnes, som er leder for Senter for helsefremmende forskning ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. – Det er liten grunn til å anta at jobbstress er en viktig risikofaktor for de fire vanligste kreftformene man her har undersøkt. Dette er nok ikke noe oppsiktsvekkende resultat og det er svakheter i studiens metode, spesielt når det gjelder harmonisering av resultatene fra studiene som inngår. Studien er likevel viktig på veien mot å forstå psykologiske påvirkninger, slik som stress, som potensielle karsinogener, sier Espnes.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media