Smerte – et komplisert tema

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fors, Egil Andreas

  hva er SMERTE

  155 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2012. Pris NOK 179

  ISBN 978-82-15-01808-9

  Dette er den 46. boken i Universitetsforlagets hva er-serie. I denne boken har man ifølge omslaget «utfordret noen av Norges fremste fagformidlere til å gi svar på krevende spørsmål». Hensikten er å gi «introduksjoner som gir begynneren stimulerende møter med ukjente tema og den viderekomne nye perspektiver». Seriens titler omfatter en rekke temaer som, i likhet med hva er SMERTE, er relevante for bl.a. helsearbeidere. Eksempler på temaer er angst, biologi, etikk, funksjonshemning, kropp og psykologi.

  Alle mennesker har oppfatninger om og erfaringer med smerte. Men fortsatt er det nok slik at mange, også innen helsetjenesten, kan ha en altfor endimensjonal oppfatning av smertens årsak og konsekvenser. Mange leger merker nå at pasienter henter informasjon og forestillinger om smerteplager fra Internett, og da kan det trengs både tid, kunnskaper og ferdigheter for å kunne hjelpe pasienten.

  Forfatteren har en tydelig flerdimensjonal oppfatning av smertens natur og konsekvenser. Fremstillingen omfatter, slik det fremgår av kapitteloverskriftene, et bredt spekter av relevante, men til dels overlappende temaer: Historien om smerte og smerte i historien, Hvorfor har vi smerte? Å forstå smerte, Smerte: arv eller miljø? Smerte i et samfunnsperspektiv, Smertemyter og Utfordringer og veien videre.

  Slik dekker boken mange ulike aspekter ved smerte, men beklageligvis er rekkefølgen på kapitlene langt fra hensiktsmessig organisert. Først i kapittel 4 kommer en faglig innføring i aktuell kunnskap om nervesystemets oppbygging og funksjon i relasjon til smerter. Her får leseren en mer integrert fremstilling – både av det nevrobiologiske grunnlaget for ulike former for smerte og en mer strukturert og utdypende fremstilling av biopsykososiale faktorers betydning for utvikling, forløp og tolking av smerte.

  Illustrasjoner av nervesystemet mangler, noe som ville gjort den faglige delen av stoffet lettere tilgjenglig. Teksten er supplert med enkelte mer personlige anekdoter og kliniske eksempler som kan danne grunnlag for ettertanke, og litteraturlisten er omfattende og relevant.

  For en leser som ønsker en bred introduksjon til smerte, eller som gjerne vil forstå mer om bakgrunn og uløste utfordringer innen feltet, kan denne boken sikkert være inspirerende.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media