Minileder

Charlotte Haug

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Vegard Bruun Wyller

Leder

Brev til redaktøren

Torgeir Bruun Wyller
Ingrid Abelseth
Ole-Erik Iversen
Per Vaglum
Per-Jostein Samuelsen
Anne Hege Aamodt
Per Morten Sandset
Dan Atar
Arnljot Tveit
David Russell
Ellen Økland Blinkenberg
Hanne Støre Valeur
Hege Gjessing

Rettelse

Kommentar og debatt

Fra bloggen

Nyheter

Verdens helse

Intervju

Lisbeth Homlong

Originalartikkel

Pål Surén
Inger Johanne Bakken
Kari Kveim Lie
Synnve Schjølberg
Heidi Aase
Ted Reichborn-Kjennerud
Per Magnus
Anne-Siri Øyen
Britt Kveim Svendsen
Kari Modalsli Aaberg
Guro L. Andersen
Camilla Stoltenberg
Reidar Pedersen
Marit Helene Hem
Elisabeth Gjerberg
Reidun Førde
Reidar Pedersen
Marit Helene Hem
Elisabeth Gjerberg
Reidun Førde

Oversiktsartikkel

Waleed Ghanima
Dan Atar
Per Morten Sandset
Waleed Ghanima
Håvar Knutsen
Jan Delabie
Øystein Bruserud

Kronikk

Berit Hofset Larsen
Helena Andersson
Reidun Førde

Språkspalten

Erlend Hem

Tidligere i Tidsskriftet

Åslaug Flo

Anmeldelser

Morten Magelssen
Jan Ivar Røssberg
Bjørn Hofmann
Astrid Austvoll-Dahlgren
Anne Irene Hagen
Kaare R. Norum

Kuriosa

Ole Didrik Lærum

Oss imellom

Aktuelt i foreningen

Mattis Dahl Åmotsbakken
Lise B. Johannessen
Erik Dyb Liaaen
Lise B. Johannessen

Gjesteskribent