Kahn utnevnt til ridder av 1. klasse

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Jarl Arne Kahn. Foto Katarina Isfoss

Professor dr.med. Jarl Arne Kahn (f. 1943) er utnevnt til ridder 1. klasse av St. Olavs Orden. Han mottar utmerkelsen for sin innsats for fertilitetsbehandling og for sitt samfunnsmessige engasjement.

Kahn tok medisinsk embetseksamen i Groningen i Nederland i 1970 og norsk tilleggsprøve i 1972. Han ble godkjent spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i 1981 og tok doktorgraden i 1993.

Han har arbeidet med assistert befruktning i 30 år og ledet teamet i Trondheim som førte til det første barnet født etter in vitro-fertilisering i Norge. Han er medisinsk ansvarlig for Fertilitetsklinikken Sør.

Anbefalte artikler