Fødeepidural på amerikansk

Ellen Blix Om forfatteren
Artikkel

Siegenfeld, Richard

The epidural book

A woman’s guide to anesthesia for childbirth. 133 s, ill. Baltimore, MD: The John Hopkins University Press, 2012. Pris USD 16

ISBN 978-1-4214-0734-0

Boken er ment som informasjon om epiduralbedøvelse for gravide. Den har også noe informasjon om andre former for smertelindring under fødsel og ved keisersnitt. De 16 korte kapitlene har mange illustrasjoner. Både språk og illustrasjoner er enkle og har en humoristisk tone. Forfatteren gir grundig informasjon om når epiduralbedøvelse kan gis, hvordan det gjøres, hvordan den virker og om eventuelle bivirkninger.

Forfatteren er anestesilege fra USA, og han beskriver forholdene på nordamerikanske sykehus. Han er udelt positiv til epiduralbedøvelse, og det skinner tydelig gjennom at han synes det er unødvendig at kvinner skal oppleve fødselssmerter. Fødselssmertene blir beskrevet som negative, til og med som onde («evil»), og sammenliknet med smerter i forbindelse med kirurgiske inngrep eller tanntrekking. I illustrasjonene blir det å ha en god fødeepidural fremstilt som å ligge i en hengekøye under en kokospalme og kose seg. Riesmerter blir fremstilt som å ligge i den samme hengekøyen mens kokosnøttene faller ned i hodet på deg. Anestesilegen blir både i tekst og illustrasjoner beskrevet som en skytsengel.

Selv om bivirkningene blir gjennomgått, blir noen av dem tatt lett på. Spinalhodepine blir fremstilt som beklagelig, men det ordner seg etter et par dager med koffeinholdig drikke, smertestillende tabletter og ev-entuelt epidural blodlapp (blood patch). At dette også kan føre til problemer med tilknytningen til barnet, ammestart og barnestell nevnes ikke.

Forfatteren refererer flere ganger til den siste Cochrane-oversikten om fødeepidural (1) og viser til at det ikke er forskjeller i andel keisersnitt, ryggsmerter eller andre utfall hos kvinner som fikk epiduralbedøvelse sammenliknet med de som ikke fikk. Han nevner ikke at den samme oversikten heller ikke fant forskjeller i tilfredshet hos mødrene – de som ikke fikk epiduralbedøvelse, var akkurat like fornøyd med smertelindringen som de som fikk bedøvelsen.

Boken er kanskje både nyttig og informativ i USA. Forholdene ved norske fødeinstitusjoner er helt forskjellige fra dem som beskrives her. De fleste norske gravide er i utgangspunktet innstilt på å klare seg uten epiduralbedøvelse og heller ta stilling til smertelindring underveis i forløpet. Jordmødre og fødselsleger støtter og oppmuntrer vanligvis til dette.

Epiduralbedøvelse er et fantastisk hjelpemiddel for kvinner med langvarige og smertefulle fødsler, og det vil være nyttig med god og objektiv skriftlig informasjon om emnet. Jeg anbefaler imidlertid ikke denne boken til norske lesere.

Anbefalte artikler