Forebygger marine fettsyrer brystkreft?

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

En ny metaanalyse tyder på at inntak av marine omega-3-fettsyrer gir redusert risiko for brystkreft, men det trengs flere studier for at man skal kunne gi kostholdsråd.

Data fra epidemiologiske studier kan tyde på at omega-3-fettsyrer har en beskyttende effekt på brystkreft, men resultatene er ikke konsistente. Kinesiske forskere har i en metaanalyse undersøkt om inntak av fisk og av marine omega-3 flerumettede fettsyrer påvirker risikoen for brystkreft (1).

Analysen omfattet nesten 900 000 kvinner fra 21 prospektive kohortstudier – 11 fra USA, 11 fra Europa og fire fra Asia. Inntak av marine omega-3-fettsyrer var forbundet med 14 % reduksjon i brystkreftrisiko, med en relativ risiko i høyeste versus laveste kategori for inntak på 0,86 (95 % KI 0,78 – 0,94). Risikoreduksjonen viste en doseavhengighet med inntaket av omega-3-fettsyrer. Det ble ikke påvist noen signifikant sammenheng mellom brystkreftrisiko og inntak av fisk eller alfalinolensyre.

– Denne metaanalysen tyder på at ulike n-3-fettsyrer kan ha ulike effekter på brystkreftrisiko, men resultatene er ikke overbevisende, sier Guri Skeie, postdoktor i Kvinner og kreft-studien ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. – Forfatterne skiller ikke mellom fet og mager fisk, og de inkluderte ikke bare artikler om førstegangstilfeller av brystkreft. I tillegg har de inkludert et datasett to ganger i en av analysene, sier hun.

– Når de heller ikke har kunnet justere for viktige risikofaktorer som hormonbruk, antall barn og alkoholbruk, og flere av resultatene bare er grensesignifikante, kan ikke denne studien være bakgrunn for kostholdsråd. Vi trenger studier som både har data om individuelle fettsyrer og der man kan justere for de viktigste risikofaktorene for brystkreft, sier Skeie.

Anbefalte artikler