D-vitamin beskytter ikke mot hjertesykdom hos alle

Sigurd Høye Om forfatteren
Artikkel

Lavt vitamin D-nivå er assosiert med økt risiko for hjerte- og karsykdom i hvite og kinesiske befolkningsgrupper, men ikke i svarte og latinamerikanske.

Tidligere studier har vist at det er en sammenheng mellom lave vitamin D-nivåer og risiko for hjerte- og karsykdom, men deltakerne i slike studier har stort sett vært fra hvite populasjoner. I en amerikansk studie ble over 6 400 hjertefriske personer fra fire etniske grupper fulgt i median 8,5 år (1). Av deltakerne var 38 % hvite, 28 % svarte, 22 % hadde kinesisk bakgrunn og 12 % latinamerikansk. Vitamin D-nivået i serum ble målt ved inklusjonstidspunktet. I løpet av oppfølgingsperioden inntraff følgende hos 361 personer: hjerteinfarkt, angina pectoris, hjertestans med vellykket resuscitasjon eller død av hjerte- og karsykdom. Lave vitamin D-nivåer var assosiert med økt risiko for slike hjerte- og karhendelser bare hos hvite (hasardratio 1,26; 95 % KI 1,06 – 1,49 per 10 ng/ml lavere vitamin D-konsentrasjon) og kinesiske deltakere (hasardratio 1,67; 95% KI 1,07 – 2,61), men ikke hos svarte eller latinamerikanske deltakere (hasardratio henholdsvis 0,93 og 1,01).

– Dette er en interessant studie som poengterer at vi ikke uten videre skal ta for gitt at sammenhengene mellom risikofaktorer og sykdom er den samme i ulike etniske grupper, sier Haakon E. Meyer, professor i epidemiologi og forebyggende medisin ved Universitetet i Oslo og overlege ved Divisjon for epidemiologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt.

– Tidligere studier tyder også på betydelige etniske forskjeller når det gjelder sammenhengen mellom lave nivåer av vitamin D og osteoporose og brudd, og det er hovedsakelig hos hvite at man har sett denne sammenhengen, sier Meyer.

Anbefalte artikler