Har pasienten virkelig hypertensjon?

Carl Ditlef Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2013; 133: 1687

I Tidsskriftet nr. 16/2013 under Brev til redaktøren har litteraturreferansen i Carl Ditlef Jacobsens innlegg falt ut. Her er den.

Vi beklager feilen. Den er rettet på nett.

Anbefalte artikler