Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det var med sorg vi mottok budskapet om vår kollega Flora McDonald Hartveits bortgang 6.8. 2013. Flora var britisk statsborger. Hun ble født i India 30.8. 1931 og var utdannet lege ved Glasgow University i 1955. Hun giftet seg med en nordmann som var engelskfilolog og senere professor i engelsk ved Universitetet i Bergen, Lars Hartveit. De kom til Bergen i 1957, og hun fikk en stilling som vitenskapelig assistent ved Avdeling for patologi, Gades institutt.

  Doktoravhandlingen hennes fra 1964, Experimental studies on the immune response to Ehrlich’s ascites carcinoma, omhandlet kreftstudier på mus. Med den ble hun historisk som første kvinne som disputerte ved Universitetet i Bergen. I 1969 ble hun dosent i eksperimentell patologi og i 1972 ble hun utnevnt til professor i generell og spesiell patologi og sjef ved Gades institutt etter Erik Waaler. Dermed skrev hun seg på ny inn i historien – som den første kvinnelige professor i patologi i Norge.

  Flora Hartveit var en entusiastisk foreleser. Hun var opptatt av å tenke nytt i undervisningen og sto i spissen for en ny studieplan for medisinstudiet, den såkalte 90-planen. Hun hadde også viktige undervisningsverv som leder for Studieplankomiteen og som studierektor ved det daværende medisinske fakultet.

  Når det gjelder forskning, er det brystkreftstudiene Flora Hartveit vil bli best husket for. Hun etablerte en biobank med svulster fra over 1 000 kvinner med brystkreft, og flere av hennes stipendiater fikk glede av den. Til sammen veiledet hun seks stipendiater til doktorgrad, oghunpubliserte over 200 vitenskapelige arbeider.

  Flora Hartveit var et arbeidsjern som alltid satte seg godt inn i sakene. Dette medførte oppgaver i mange viktige styrer og utvalg. Blant hennes mange faglige verv kan nevnes at hun var leder for Den norske patologforening og for spesialistkomiteen i patologi, hun var medlem av styret for Det Norske Radiumhospital og i Landbruksdepartementets utvalg for forsøksdyr samt styremedlem i daværende Landsforeningen mot Kreft. Videre gjorde hun en formidabel innsats som medlem av arbeidsutvalget for byggingen av Sentralblokken ved Haukeland universitetssykehus. Det var en stor begivenhet både for henne og for oss andre – og ikke minst for patologien i Bergen – da vi flyttet inn i nye, moderne lokaler i 1982/83.

  Flora var raus overfor de unge ansatte ved avdelingen og opptatt av at de skulle ha et forskningsprosjekt. Selv drev hun forskning helt til sykdom satte grenser for aktiviteten.

  Vi minnes hennes store innsats med respekt og lyser fred over Flora McDonald Hartveits minne.

  For kollegene fra Gades institutt

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media