Apiksaban – refusjon på blåresept for ikke-valvulær atrieflimmer

Anne Hege Aamodt, Per Morten Sandset, Dan Atar, Arnljot Tveit, David Russell Om forfatterne
Artikkel

I forbindelse med oversiktsartikkelen Atrieflimmer og hjerneslag i Tidsskriftet nr. 14/2013 (1) vil vi opplyse om at apiksaban fra 1.7.2013 har refusjon på blåresept for indikasjonen ikke-valvulær atrieflimmer på lik linje med de to øvrige nye antikoagulantia som er omtalt i artikkelen.

Anbefalte artikler