Hege Gjessing Om forfatteren
Artikkel

Det har lenge vært kø til turnuslegestillinger, og det er også behov for flere leger og legespesialister innenfor flere fag de nærmeste årene. Utdanning må planlegges i et langt tidsperspektiv. Det ønsker Legeforeningen å bidra til.

Vi trenger flere turnuslegestillinger som norske studenter og leger utdannet i utlandet kan søke på, og vi forventer en bedre dimensjonering mellom utdanningsplasser, turnuslegestillinger og det faktiske behovet for leger fremover.

Legeforeningen er videre opptatt av å få styrket legetjenestene i kommunene. Da samhandlingsreformen ble planlagt, ble det lagt til grunn at det er nødvendig med 2 500 flere fastleger i kommunene. Dette var «glemt» da ordningen ble satt i verk i 2012. Men Legeforeningen fortsetter sitt arbeid med saken. Vi har nylig besluttet å sende ut et forslag til Opptrappingsplan for fastlegeordning på høring i organisasjonen. For å øke rekrutteringen til allmennpraksis må det tilrettelegges for utdanning av nye allmennleger med mål om at alle blir allmennlegespesialister.

Legeforeningen har derfor arbeidet for å øke antallet stillinger for fastleger i kommunene. Vi har hatt prosesser med departementet om dette spørsmålet – og i vår fikk vi en protokolltilførsel i normaltarifforhandlingen som slår fast at vi skal fortsette prosessen med å se på hvordan rekrutteringen til fastlegepraksiser kan styrkes.

Anbefalte artikler