()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det har lenge vært kø til turnuslegestillinger, og det er også behov for flere leger og legespesialister innenfor flere fag de nærmeste årene. Utdanning må planlegges i et langt tidsperspektiv. Det ønsker Legeforeningen å bidra til.

  Vi trenger flere turnuslegestillinger som norske studenter og leger utdannet i utlandet kan søke på, og vi forventer en bedre dimensjonering mellom utdanningsplasser, turnuslegestillinger og det faktiske behovet for leger fremover.

  Legeforeningen er videre opptatt av å få styrket legetjenestene i kommunene. Da samhandlingsreformen ble planlagt, ble det lagt til grunn at det er nødvendig med 2 500 flere fastleger i kommunene. Dette var «glemt» da ordningen ble satt i verk i 2012. Men Legeforeningen fortsetter sitt arbeid med saken. Vi har nylig besluttet å sende ut et forslag til Opptrappingsplan for fastlegeordning på høring i organisasjonen. For å øke rekrutteringen til allmennpraksis må det tilrettelegges for utdanning av nye allmennleger med mål om at alle blir allmennlegespesialister.

  Legeforeningen har derfor arbeidet for å øke antallet stillinger for fastleger i kommunene. Vi har hatt prosesser med departementet om dette spørsmålet – og i vår fikk vi en protokolltilførsel i normaltarifforhandlingen som slår fast at vi skal fortsette prosessen med å se på hvordan rekrutteringen til fastlegepraksiser kan styrkes.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media