Grundig om ernæringsepidemiologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Willett, Walter

  Nutrition epidemiology

  3. utg. 529 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2013. Pris GBP 45

  ISBN 978-0-19-975403-8

  Walter Willett, en av verdens ledende ernæringsforskere, har fått med seg et sterkt lag av kolleger til å oppdatere grunnboken i ernæringsepidemiologi. Den fremstår i dag som den mest omfattende læreboken på området. Målgruppen er masterstudenter, stipendiater og forskere innen ernæring og epidemiologi. Annet helsepersonell og beslutningstakere med interesse for ernæring og noe bakgrunn i epidemiologisk metode, er også forventet å ha nytte av den.

  Forfatterne gir en god oversikt over forskningsstatus, inkludert metodeutfordringer for standard kostholdsundersøkelser, biokjemiske markører, antropometriske målinger og kartlegging av fysisk aktivitet. Det er også et nytt kapittel om genetikk og kostholdsanalyse. I en serie på fire kapitler anvendes ernæringsepidemiologisk metode på aktuelle problemstillinger, nemlig vitamin A-inntak og lungekreft, fettinntak og brystkreft, kosthold og hjerte- og karsykdom og folatinntak og nevralrørsdefekter.

  Betydningen av gode, oppdaterte matvaredatabaser som grunnleggende premiss for ernæringsepidemiologi kunne med fordel vært viet større oppmerksomhet i en så omfattende tekst. Det er også slik at Willetts egen forskning med utstrakt bruk av frekvensspørreskjemaer i store longitudinelle undersøkelser, preger teksten. Men også andre kostholdsmetoder er dekket, og behovet for å videreutvikle eksperimentelle undersøkelser – både for å se på effekten av mat og næringsstoffer på individnivå, i tillegg til effekten av tiltak på populasjonsnivå – blir drøftet.

  Boken er skrevet av amerikanere og i første rekke kanskje for amerikanske lesere. Det blir tydelig i kapitlet om politikkutforming («Policy Applications»), hvor alle eksemplene er hentet fra USA. Innholdet, også i dette kapitlet, har imidlertid stor overføringsverdi til europeiske forhold. Jeg anbefaler den også for norske studenter og forskere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media