Gjenkjennelig om ungdom med AD/HD

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hoem, Sverre

  Ung med ADHD

  148 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 299

  ISBN 978-82-05-40676-6

  Forfatteren er psykolog og har selv AD/HD. Han har tidligere skrevet bøkene ADHD – En håndbok for voksne med ADHD (2004) og En liten bok om å finne tilbake til seg selv (2009).

  Målgruppen er primært ungdom med AD/HD. Målet er å gi kunnskap og forståelse slik at ungdom kan mestre egne vansker bedre og ta styring over sitt liv. Hovedbudskapet er: «Det kommer til å gå bra, men det går ikke av seg selv. Du har alle muligheter til å få et godt liv hvis du aksepterer at du har en funksjonssvikt og tar ansvar for å korrigere de negative følgene funksjonssvikten kan gi.»

  Hoem bruker ulike virkemidler, for eksempel bruker han ganske mye plass på å beskrive Jenny og Aleksander. Aleksander har AD/HD med uttalt hyperaktivitet, men strever nok mest med opposisjonell og utagerende atferd. Jenny har primært konsentrasjonsvansker og er i tillegg ganske engstelig. Disse to beskrives i mange situasjoner i hverdagen som illustrerer både deres sterke sider og områder hvor de strever en god del.

  Innimellom beskrivelsene av Jenny og Aleksander, og i egne avsnitt og kapitler, gir forfatteren råd. Det sentrale budskapet er å øke mestringsopplevelsen og få bedre kontroll over egne handlinger. Hoem er direkte og oppfordrer til aktiv handling. Han ønsker å ansvarliggjøre ungdom med AD/HD til å erkjenne sine vansker og ikke bruke diagnosen som en unnskyldning for ikke å ta ansvar i hverdagen.

  I den siste delen omtaler forfatteren symptomer, diagnoser, hyppige ledsagende vansker og behandling. Han beskriver også viktige sider ved lovverket i overgangen fra ungdomstid til voksen alder.

  Styrken ligger i at Hoem omtaler AD/HD og medfølgende problemer på en gjenkjennelig og forståelig måte. Han tar også ungdommene på alvor og ansvarliggjør dem på en god måte.

  Intensjonen er at man skal kunne lese ulike avsnitt etter lyst og behov. Det betyr også at en del nyttig kunnskapsstoff er plassert mellom kasusbeskrivelser og er vanskelig å finne ut fra innholdsfortegnelsen. Boken kunne derfor dratt nytte av en mer detaljert innholdsfortegnelse, alternativt et stikkordregister.

  Boken passer best for ungdom og deres pårørende, men gir gode beskrivelser som kan være nyttig for lærere, helsepersonell og andre som kommer i kontakt med ungdom og unge voksne med AD/HD.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media