Flest i fast stilling ved små foretak

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Per 22. august 2013 er det registrert 5 355 sykehusleger i stilling som lege i spesialisering

  Dette er mer enn 1 600 flere enn antallet besatte stillinger som skal finnes totalt ifølge Nasjonalt Råds stillingsdatabase.

  Av de 5 355 er det 4 791 som ikke har noen spesialistgodkjenning. Av disse står 21 % registrert i faste stillinger i Legeforeningens medlemsregister. Denne andelen kan være for høy pga. feilrapportering. Opplysningene nedenfor er derfor noe usikre.

  Det er relativt små kjønnsforskjeller. Andelen av legene i spesialisering som står registrert i fast stilling, er høyest ved noen av de minste helseforetakene. Andelen er klart lavest i Vestre Viken HF, Sykehuset Østfold HF, Sykehuset Innlandet HF og Oslo universitetssykehus HF, i denne rekkefølgen.

  Andelen av legene i spesialisering som står registrert i fast stilling, er høyest innen psykiatri, arbeidsmedisin, fysikalsk medisin og i laboratoriefagene, inkludert patologi, eksklusive radiologi. Men andelen i disse spesialitetene er ikke høyere enn 25  –  40 %.

  Andelen er lavest innen øyesykdommer, barnesykdommer, ortopedisk kirurgi, fødselshjelp og kvinnesykdommer, anestesiologi, indremedisin med grenspesialiteter og generell kirurgi med grenspesialiteter, omtrent i denne rekkefølgen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media