2010-årene

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Hva heter det tiåret vi nå er inne i, altså det andre tiåret av 2000-tallet?

Merkelig nok har vi ikke noe navn på det første eller det andre decenniet av 2000-tallet. Det har vi forresten ikke for de to første tiårene av 1900-tallet heller (1). Vi snakker f.eks. om 1920-årene og 1980-årene, men knapt noen har vel hørt om 1910-årene.

Men Finn-Erik Vinje mener at det bør hete nettopp det: «10-årene» (eller «10-tallet»), på samme måte som vi navngir andre decennier («20-årene» osv.) (2). Ordformen «10-årene» er ny og kan virke fremmed, men den er systemriktig, så det er bare å ta den i bruk, mener han (2).

Over har jeg vekslet mellom -årene og -tallet som etterledd. Det tradisjonelle er -årene, men etter svensk forbilde er -tallet blitt like vanlig i løpet av de siste tiårene. Vi snakker nå både om «de harde trettiårene» og «1970-tallet» (2). Men Språkrådet anbefaler å opprettholde det tradisjonelle skillet, altså å skrive -tallet om århundrene og -årene om tiårene (3), slik vi også gjør i Tidsskriftet (4).

Når det gjelder hundreår, bruker vi regelmessig -tallet (1800-tallet). I tillegg kan vi snakke om «det 19. århundre». Den sistnevnte uttrykksmåten er den opprinnelige. Men igjen har svenskene påvirket oss, slik at svesismen «1800-tallet» i etterkrigstiden har gjort seg stadig mer gjeldende (5). Det er en fordel. «1800-tallet» er bedre enn «det 19. århundre», fordi uttrykk av sistnevnte type ofte blir misforstått (6).

Anbefalte artikler