Det er størrelsen på frakkelommen det kommer an på

Benedikte Ræder Om forfatteren
Artikkel

Godtfredsen, Nina

Kruuse, Christina Rostrup

Petersen, Andreas Munk

Akutte medicinske tilstande

10. utg. 349 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2013. Pris DKK 300

ISBN 978-87-7749-639-6

Utvalget av bøker som skal komme ferske turnusleger til unnsetning i akuttmottaket, er stort. Man kan velge mellom bøker tilpasset norske forhold eller internasjonale bestselgere. I tillegg kommer lokale metodebøker og elektroniske oppslagsverk. Trenger vi da en ny dansk bok?

Denne frakkelommeboken er skrevet for turnusleger og studenter som arbeider ved danske akuttmottak. Kapittelinndelingen er klassisk etter organsystemer. Det er enkelt å finne frem i stikkordregisteret som dekker både symptombilder og diagnoser. Illustrasjonene og tabellene er gode, men ikke så mange. Bokens avgrensning til kun indremedisinske tilstander gjør at forfatterne kan tillate seg å gå mer i dybden og drøfte årsaker, forløp og komplikasjoner etter akuttfasen enn hva man i tilsvarende bøker gjør. Det går på bekostning av kirurgiske differensialdiagnoser. Kapitlene om elektrolyttforstyrrelser og forgiftninger er svært gode og innholdsrike. De har kommet meg til unnsetning på vakt når det kimer i callingen fra «intensiven». Eksempler på typiske EKGer og blodgassverdier gjør at læringsutbyttet heves. Boken er velskrevet. Beskrivelsen av hver diagnose følger en standardmal med symptomer, differensialdiagnoser, supplerende undersøkelser og videre behandling.

Beskrivelser av behandling inneholder doseringer og utregningstabeller. Medikamenter beskrives med virkning, f.eks. betaagonist, deretter dansk salgsnavn, men generisk navn utelates ofte. Problemet er at danske og norske salgsnavn kan være ulike. Jeg ser for meg situasjonen der turnuslegen står med sin første eksaserbasjon av kols. Den flittige turnuslegen har lest seg opp mens pasienten er på vei inn, og føler seg nesten forberedt på det han/hun tror venter. Med tilgjort selvsikkerhet ber legen høflig om administrering av Berodual eller Combivent inhalasjon. I ett forsøk på å redde situasjonen spør sykepleieren om det er Atrovent og Ventoline legen mener? Turnuslegen får samme farge som pasienten, misforståelsen er et faktum, og førsteinntrykket i akuttmottaket er levert.

Boken er ypperlig for danske forhold, men små forskjeller mellom det danske og det norske helsevesenet byr på unødvendige utfordringer for turnusleger i Norge. Omslagets lett tilgjengelige HLR-sløyfe er for eksempel ulik den norske. Dette kan føre til misforståelser i akutte situasjoner, der samarbeid i et enhetlig team er essensielt for et godt resultat.

Jeg vil anbefale denne boken for den interesserte turnuslege som ønsker å lese litt mer om indremedisinske tilstander man møter på vakt. Men som regel er det bare plass til én bok i frakkelommen, og en bok tilpasset norske forhold ville heller fått plassen i min lomme. En annen svakhet ved denne boken er at ja, det er en bok. Med oppdaterte elektroniske løsninger er kanskje frakkelommebokens tid forbi?

Anbefalte artikler