Vi trenger utdanningsstillinger i allmennmedisin

Oddmund Suhrke Om forfatteren
Artikkel

Hege Gjessing skriver i sin leder i Tidsskriftet nr. 14/2013 (1) at Legeforeningen har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om å vurdere å opprette flere turnusstillinger.

Antall turnusstillinger er videreført fra et høyt nivå i den gamle ordningen. Jeg vil tro antall søkere vil falle når etterslepet fra 2012 er hentet inn. Det er ikke lenger slik at alle leger utdannet i EØS-landene kan melde seg på og få turnusplass. Turnustjenesten er nå starten på spesialisering etter norske regler. Sett fra kommunenes side er det ikke enkelt å opprette flere turnusplasser, ettersom antallet allerede er økt med 200 % de siste 20 årene.

Derimot er det uten tvil behov for å opprette LIS-stillinger i allmennmedisin. Det er et betydelig etterslep i rekrutteringen til fastlegekorpset. Her må stat, kommuner og helseforetak samarbeide for å sikre at hele Norge skal ha mulighet til å få fastlege med et rimelig antall pasienter på sin liste.

Anbefalte artikler