Lys og melatonin hjelper ungdom med søvnproblemer

Nyheter
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Pasienter med forsinket søvnfase-syndrom kan opprettholde en fremskyndet søvnfase over tid ved behandling med lys og melatonin. Det viser doktorgradsarbeidet til Ingvild West Saxvig.

  – Ungdom og unge voksne har ofte forsinket søvnfase, noe som kan ha en rekke negative konsekvenser. I ekstreme tilfeller kan forsinket søvnfase representere døgnrytmeforstyrrelsen forsinket søvnfase-syndrom (DSPD). Kunnskapen om årsaker til og utbredelsen av dette syndromet er mangelfull, og det eksisterer i dag ingen retningslinjer for behandling, forteller Ingvild West Saxvig.

  – Det var tre hovedmål med avhandlingen: å studere forekomsten av forsinket søvnfase hos elever i norsk videregående skole, å studere søvn og døgnrytme hos unge med forsinket søvnfase-syndrom og å studere kort- og langtidseffekter av lys og melatonin i behandlingen, i en randomisert, kontrollert design, sier hun.

  – Vi fant høy forekomst (8,4 %) av forsinket søvnfase hos elevene. Det var assosiert med dårligere skolekarakterer, mer røyking og alkoholbruk og økte symptomer på angst og depresjon. Etter to ukers behandling var søvnfasen hos dem med forsinket søvnfase-syndrom fremskyndet – det gjaldt både dem som fikk behandling og placebogruppen. Alle fulgte atferdsinstruksjoner under behandlingen, noe som kan forklare den positive effekten også i placebogruppen. Imidlertid var det kun de som fikk videre behandling med lys og melatonin som opprettholdt en fremskyndet søvnfase over tid (tre måneder). De som ikke fikk videre behandling, falt tilbake til forsinket søvnfase, sier Saxvig.

  – Resultatene er direkte overførbare til klinisk praksis, og bør føre til at flere pasienter med forsinket søvnfase-syndrom tilbys adekvat behandling.

  Disputas

  Ingvild West Saxvig disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 30.4. 2013. Tittelen på avhandlingen er Delayed sleep phase disorder – prevalence, sleep, circadian rhythm and treatment.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media