Henrik A. Sandbu konstituert som fagdirektør

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Henrik Andreas Sandbu. Foto Eir-Jørge Bue, Helse Midt-Norge

Henrik Andreas Sandbu (f. 1955) er konstituert som fagdirektør i Helse Midt-Norge.

Sandbu kom til det regionale helseforetaket i 2008. Han var også da konstituert i stillingen som fagdirektør for en periode. Siden har han vært assisterende fagdirektør.

Sandbu fullførte sin utdanning som lege ved Universitet i Oslo i 1980 og ble godkjent spesialist i både generell kirurgi og i ortopedisk kirurgi i 1995. I 1997 – 98 tok han mastergrad ved Harvard School of Public Health. Han har arbeidet ved St. Olavs hospital som overlege ved ortopedisk klinikk og har vært rådgiver ved enhet for økonomi.

Anbefalte artikler