Viktig referansebok i operativ barnekirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Spitz, Lewis

  Coran, Arnold G.

  Operative pediatric surgery

  7. utg. 1 115 s, tab, ill. Boca Raton, FL: CRC Press, 2013. Pris GBP 259

  ISBN 978-1-4441-1715-8

  Forfatterne er et utvalg av verdens fremste barnekirurger, og de to hovedredaktørene Spitz og Coran kommer fra Great Ormond Street, London og Ann Arbor, Michigan. Tidligere utgaver har vært «bibelen» for barnekirurger og spesialistkandidater i barnekirurgi.

  Innholdet spenner fra operasjon for lyskebrokk, appendisitt og operativ barnetraumebehandling til operasjon for «long gap øsofagusatresi» og deling av siamesiske tvillinger. Forfatternes intensjon er å presentere en oppdatert og praktisk bok hvor søkelyset er spesielt rettet mot operativ teknikk innen hele feltet barnekirurgi.

  Boken er stor og tradisjonelt godt innbundet, og foreligger kun i papirversjon av meget god kvalitet. Oppbygningen er systematisk, og dette er sjuende utgave av et referanseverk som de siste årene ikke har vært mulig å oppdrive fordi det har vært utsolgt fra forlaget (sjette utgave ble publisert i 2006). Hvert kapittel har lik struktur og inneholder en kort innledning med bakgrunn, diagnose og preoperative undersøkelser. Hovedsøkelyset i hvert kapittel er på operativ barnekirurgisk teknikk, og de ulike trinnene i operasjonen er nøye beskrevet og godt illustrert med sort-hvitt tegninger av god kvalitet. Både åpen og minimal invasiv teknikk (MIS) beskrives, og det siste er viktig i en periode hvor en stadig økende del av barnekirurgien kan gjøres med minimal invasiv teknikk, og dette mangler i mange klassiske operasjonsatlas. Kapitlene avsluttes med kortfattede avsnitt om postoperativ behandling, komplikasjoner og resultater. Utvalgte og få referanser er angitt på slutten av hvert kapittel.

  De 11 hoveddelene, Generell seksjon, Hode/hals, Endoskopi, Non-kardial thoraxkirurgi, Abdomen/gastrokirurgi, Tumor, Endokrin, Barneurologi, Neuralrørsdefekter, Traume og Spesiell seksjon, består totalt av hele 111 kapitler, en økning fra 101 kapitler i sjette utgave. Dette reflekterer barnekirurgiens bredde. Boken inneholder også oppdaterte kapitler om nyre-, lever- og tarmtransplantasjon, ryggmargsbrokk og intervensjonsradiologi, som i Norge utføres av andre spesialister. Det finnes vel neppe en barnekirurg i hele verden som behersker alle bokens operative prosedyrer, men dette er et praktisk og glimrende referanseverk som dekker det aller meste av det en barnekirurg møter av akutte og elektive inngrep. Både innholdsfortegnelsen og stikkordregisteret er godt, slik at boken er velegnet til spesialistutdanning, problembasert læring og vaktarbeid.

  Det er i alt 131 forfattere, hvorav tre er fra Skandinavia: Risto Rintala, Mikko Pakarinen og Stig Sømme.

  Boken er forholdsvis kostbar, men innholdet er svært bra, slik at prisen kan aksepteres. Jeg anbefaler den for leger i spesialisering i barnekirurgi, barnekirurger og andre som utfører barnekirurgiske inngrep, og den er et «must» for alle barnekirurgiske spesialavdelinger. Videre er den aktuell på sykehus som ikke har barnekirurger, men hvor man utfører visse barnekirurgiske prosedyrer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media