Nordisk pris til norsk nevrolog

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

David Russell. Foto Fototeknisk avdeling ved Universitetet i Oslo

David Russell (f. 1948), spesialist i nevrologi og overlege ved Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus, er tildelt The Nordic Stroke Award 2013 for sitt bidrag til forskning på hjerneslag. Prisen ble delt ut i august 2013 i Vilnius i Litauen på 17. Nordic Congress on Cerebrovascular Diseases.

Russell sitter i styret for European Stroke Organisation og er grunnlegger i The European Society for Neuroimaging and Cerebral Hemodynamics. Han er også gjesteprofessor ved universitetene i Ulm, Debrecen og Beograd og arbeider med retningslinjene for forebygging av hjerneslag og TIA ved atrieflimmer for den europeiske hjerneslagorganisasjonen.

Anbefalte artikler