Oppdatert om brystkreft

Anne Irene Hagen Om forfatteren
Artikkel

Hansen, Nora M.

Management of the patient at high risk for breast cancer

190 s, tab, ill. Heidelberg: Springer, 2013. Pris EUR 140

ISBN 978-1-4614-5890-6

Denne amerikanske læreboken er myntet på alle profesjoner som er involvert i behandlingen av kvinner som har økt risiko for å utvikle brystkreft, i første rekke genetiske veiledere, genetikere, brystkirurger og plastikkirurger.

Hovedforfatteren har samlet tilgjengelig, oppdatert og evidensbasert informasjon gjennom forskjellige medforfattere som har bidratt med hver sine kapitler. Dette fører til at noen få kapitler er mer tungleste enn andre, men de fleste er lettleste og meget godt fremstilt.

Layouten er god og inneholder mange klargjørende og nyttige illustrasjoner. Forfatterne har lyktes i sin intensjon, og de har belyst et stort område der mange fagfelt er involvert i behandlingen.

Første kapittel, som omfatter risikomodeller, er kanskje det kapitlet som er av minst interesse for norske forhold. I Norge brukes risikomodeller i svært liten grad siden vi har mye lettere tilgang til genetisk testing. Etter hvert som teknikken utvikler seg, vil jeg tro at risikomodeller blir erstattet av et økt tilbud om genetisk testing også i andre land.

Siste kapittel som omhandler fremtidsvyer i basal- og translasjonsforskningen, oppfattes av meg som litt spekulativt og ikke så nyttig. De resterende kapitlene, som blant annet inneholder patologi, radiologi, risikoreduksjonsstrategier og brystrekonstruksjon er grundige og informative med oppdatert kunnskap.

Alt i alt er dette en bra bok som er nyttig for genetikere, brystkirurger og plastikkirurger som behandler denne pasientgruppen. Jeg kan anbefale den.

Anbefalte artikler