Meldte dødsfall

Artikkel

Dødsfall kan meldes til Legeforeningens medlemsseksjon, tlf. 23 10 91 85 eller register@legeforeningen.no

Torill Ellefsen 25.5. 1960 – 3.5. 2013

Fredrik Rolf Hancke 20.12. 1947 – 3.6. 2013

Håkon Andreas Haugtomt 25.9. 1956 – 7.7. 2013

Magne Martin Hompland 2.6. 1944 – 22.3. 2013

Otto Julius Rosenkrantz Kloumann 14.5. 1916 – 17.5. 2013

Tove Riise 31.1. 1946 – 29.6. 2013

Per Gunnar Robstad 10.5. 1949 – 30.5. 2013

Ole Rygvold 27.11. 1919 – 17.6. 2013

Odd Strøm 14.8. 1929 – 11.4. 2013

Olav Edvardt Trygstad 4.2. 1929 – 20.6. 2013

Anbefalte artikler