Grei innføring i medisinsk entomologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Goddard, Jerome

  Physician’s guide to arthropods of medical importance

  6. utg. 515 s, tab, ill. Boca Raton, FL: CRC Press, 2013. Pris GBP 95

  ISBN 978-1-4398-5085-5

  Målgruppen er leger som ikke har noen kunnskaper i entomologi fra før, men som vil skaffe seg basiskunnskaper i dette faget. Det er en lærebok som egner seg godt til å lese fra perm til perm. Den egner seg også som oppslagsbok. Teksten er krydret med bokser med kasusbeskrivelser og ofte stilte spørsmål.

  Boken er skrevet på lett forståelig engelsk, er solid innbundet og med god papirkvalitet. Det følger med en CD-ROM hvor det mest nyttige er en stor samling linker. Illustrasjonene er mange, både i form av fotografier, livssyklusdiagrammer og utbredelseskart. Som i andre gode entomologiske lærebøker baserer man seg hovedsakelig på tegninger av dyrene, men dessverre har utgiverne brukt lavoppløselige filer ved gjengivelse av tegningene. Det er synd, for i tillegg til at tegninger er til vesentlig hjelp i identifisering, består mye av gleden ved å lese entomologi nettopp i å se detaljerte tegninger. Her føles det som om øyet må slite for å finne fokus. For eksempel er det tatt med tegninger av 20 forskjellige myggarter og 26 flåttarter, men med så lite detaljer at tegningene ikke tjener til noe som helst. Det må imidlertid understrekes at dette ikke er en bok for artsidentifisering. Illustrasjonene tjener som eksempler på hva som finnes. En komplett artsidentifisering av alle leddyr med medisinsk betydning ville fylt hyllemetere. Det er rikelig med referanser for videre lesning.

  Første del handler om sykdommer og plager forårsaket av leddyrene i seg selv: allergi, lokalreaksjoner, stikk, bitt og invasjon av menneskelig vev. Når noen kommer med utslett som de mener skyldes insektstikk, har de sjelden med seg dyret som har stukket dem. Her presenteres i tabellform en rekke holdepunkter for å sirkle inn hva som kan være årsaken. Jeg savner flere og bedre illustrasjoner av hvordan forskjellige stikk kan se ut.

  I den andre delen tar forfatterne for seg systematikk og identifikasjon av leddyr på basalnivå. I tillegg er det en oversikt over hvilke symptomer og tegn som leddyrbårne sykdommer kan gi.

  Tredje del er hoveddelen, hvor forfatteren går igjennom hver gruppe av leddyr som har medisinsk betydning. Her omtales utbredelse, utseende, biologi, hvilke plager leddyrene forårsaker, eventuelle sykdommer de kan overføre, og hvordan de kan bekjempes. Prioriteringene bærer noe preg av at boken er amerikansk.

  Avslutningsvis er det en liten, men nyttig del om personlig beskyttelse.

  Entomologi fortoner seg for mange som et uoverkommelig felt å gi seg i kast med, men denne boken kan være en god hjelp for infeksjons- og reisemedisinere til å komme i gang med dette fascinerende fagfeltet.

  Engelsk oversettelse på www.tidsskriftet.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media