Etterlyser faste stillinger for leger i spesialisering

Artikkel

Faksimile av oppslag i Dagsavisen tirsdag 10. juli 2012.

Fortsatt er rundt halvparten av leger i spesialisering i midlertidige stillinger, til tross for at helseministeren har lovet flest mulige faste stillinger for denne gruppen.

Det har snart gått halvannet år siden helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen lovet flest mulig faste stillinger for leger i spesialisering, men lite har skjedd. Legeforeningen har i brev til helseministeren krevd fortgang i arbeidet, og at arbeidsgiverne må starte med å ansette leger i faste stillinger.

En arbeidsgruppe nedsatt av de regionale helseforetakene har utredet spørsmålet i en rapport, Tilrettelegging for fast ansettelse av leger i spesialisering. Legeforeningen har gitt innspill til rapporten.

Legeforeningen mener at rapporten tydelig viser at det ikke vil by på store hindringer å innføre faste stillinger for leger i spesialisering. Det er nedlagt mye arbeid med å utrede hvordan man kan tilrettelegge for fast ansettelse av leger i spesialisering, og det foreligger modeller for hvordan implementeringen kan foregå. Ved å følge anbefalt modell vil det være svært begrenset behov for midlertidig ansettelse.

Anbefalte artikler