– Viktig at vi sier ifra!

Daniel Wærnes Om forfatteren
Artikkel

Liliane Merete Skeiseid er en av de mange legene i spesialisering som går fra midlertidig stilling til midlertidig stilling. De siste fire årene har hun vært gjennom åtte kontrakter. 26. august stod hun frem med sin historie i Aftenposten.

Liliane Skeiseid mener at innføringen av faste stillinger må komme fra politisk hold. Foto privat

Skeiseids kronikk ble lagt merke til. Beviset er de mer enn 250 kommentarene under kronikken og at den har blitt delt mer enn 3 700 ganger på Facebook.

– Målet med kronikken var å si ifra, å la andre leger i samme situasjon vite at vi ikke lenger burde finne oss i å bli behandlet på denne måten, forteller Skeiseid. – Jeg håper jeg har fått til nettopp det.

Holde dører på gløtt

Valget om å studere medisin og bli lege vil Skeiseid aldri angre på. Selv om en av de viktige grunnene for valget var oppfatningen om at hun ville gå til en sikker og trygg jobb.

– Da jeg begynte tenkte jeg ikke noe særlig over at jeg ble ansatt i et vikariat. Slik er det jo for alle, og jeg tenkte at dette til slutt ville ordne seg. Men det gjorde det jo ikke, sier Skeiseid. Hun forteller at jobben som midlertidig ansatt til tider har vært frustrerende og skapt mye unødig bekymring. Alltid å måtte holde andre dører på gløtt, alltid være åpen for plutselig å måtte skifte spesialisering eller ta en sideutdannelse.

Byttet spesialisering

Skeiseid var midt i et spesialiseringsløp, da hun bestemte seg for å bytte spesialisering. Hun befinner seg igjen i en usikker situasjon. Fast ansettelse ville senket skuldrene, familieplanleggingen ville blitt mindre komplisert.

– Jeg hadde sluppet å tenke ut alternative planer dersom neste forlengelse ikke skulle klaffe. Ingen har lyst på ny permisjon med usikker økonomi og uvisshet om man i det hele tatt har en jobb å komme tilbake til. I sammenliknbare yrkesgrupper er slike forhold uhørte. Arbeidsmiljøloven sier at fast ansettelse skal være hovedregelen. Det er ingen grunn til at det ikke skal gjelde for oss.

Uakseptabelt

Skeiseid mener at innføringen av faste stillinger må komme ovenfra, fra politisk hold. Det er fullt mulig å gjennomføre fast ansettelse som hovedregel, men arbeidsgiverforeningen Spekter har lagt temaet på forhandlingsbordet. Hun synes det er uakseptabelt at faste stillinger skal være et forhandlingsspørsmål.

– Dette burde helseministeren være klar på! Samtidig må jo vi leger slutte å tenke at «sånn er det bare», den omfattende bruken av midlertidige stillinger er noe som kan og bør endres på. Hvis vi virkelig ønsker oss denne forandringen er det på tide at vi nå sier høylytt ifra!

Dette mener stortingspartiene om midlertidige stillinger for leger i spesialisering:
  • Arbeiderpartiet mener at leger har samme rett på fast ansettelse som alle andre arbeidstakere. Arbeiderpartiet har vært med på å reversere forrige regjerings forslag om å svekke arbeidsmiljøloven og er imot å gi økt adgang til midlertidig ansettelse. AP ønsker at tariffavtalene i offentlig sektor i størst mulig grad skal tilrettelegge for fast ansettelse – også for leger.

  • SV vil ikke ha bruk av midlertidige stillinger i helseforetakene.

  • Senterpartiet mener at midlertidige ansettelser ikke skal brukes i en virksomhets ordinære drift. Det gjelder også leger i spesialisering.

  • Venstre har som mål at ingen arbeidstakere skal måtte gå i lange perioder på usikre kontrakter og midlertidig ansettelse. For leger i spesialisering skal vikariater kun forekomme unntaksvis, og kun i tilfeller der det er et reelt vikariat. Målet skal være faste ansettelser.

  • Krf mener at leger i spesialisering bør ha rett på fast ansettelse på lik linje med andre arbeidstakere.

  • Høyre mener det er et alt for stort omfang av midlertidige ansettelser blant leger i helseforetakene. Bent Høie tok dette opp i en interpellasjon i starten av stortingsperioden 2009–13. Midlertidig ansettelse er et problem for legene det gjelder, og Høyre er bekymret for at det også har konsekvenser for pasientsikkerheten.

  • Fremskrittspartiet mener midlertidig ansettelse for leger i spesialisering er en viktig del av et utdanningsløp for den enkelt. Partiet er urolig for at hvis det stilles krav om at f.eks. leger i spesialisering skal ha rett til fast ansettelse mens de er under dette utdanningsløpet, så kan det føre til at færre får mulighet til å spesialisere seg. Frp er kjent med at alt for mange går i midlertidige stillinger i årevis utover det som er akseptabelt i andre sammenhenger og ønsker å rydde opp i denne problemstillingen.

Kilde: Forum for yngre leger.

Anbefalte artikler