Åslaug Flo Om forfatteren
Artikkel

Forurensning kan spores i blodet. Tidligere var blyforgiftning et problem, ettersom bly var nødvendig i mange deler av industrien – i trykkeribransjen, innen malingsproduksjon og skipsbygging og til sjøs (mønjemaling). Nå har nye materialer, blyfri bensin og strengere lover gjort problemet mindre i Vesten. 1. mai 1936 ble Ragnar Nævestads yrkeshygieniske gjennomgang publisert. Her redegjør han blant annet for hvordan man kan påvise bly i blod (Tidsskr Nor Lægeforen 1936; 56: 453 – 73).

Ettertrykk i dagspressen forbudt.

Fra Universitetets hygieniske institutt, (Chef: Professor, dr. med. Carl Schiøtz), og fra Oslo helseråd, (chef: Stadsfysikus A. Diesen).

Blypåvirkning hos arbeidere i forskjellige yrker.

Av Ragnar Nævestad.

Anbefalte artikler