Utmerket repetisjon av basal fysiologikunnskap

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ward, Jeremy P. T.

  Linden, Roger W. A.

  Physiology at a glance

  3. utg. 165 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 25

  ISBN 978-0-470-65978-6

  Læreboken er en «concise guide and revision aid to core topics in physiology». Layout er som for de andre bøkene i «At a glance»-serien, nemlig et to-siders oppsett for hvert emne – hver side 22 x 27 cm – der den første siden har lekre illustrasjoner og den neste forklaringer i lettlest og ukunstlet stil. Målgruppen er studenter som følger det første årets fysiologikurs, men også dem som vil repetere og friske opp fysiologiske kunnskaper.

  «At a glance» synes jeg nok er en overdrivelse, men et godt overblikk gir denne boken, på 130 sider. Den har også fire flervalgsspørsmål med svar til hvert av de 60 kapitlene, litt tabellarisk stoff og en indeks med omtrent 2 100 oppslagsord.

  Rimeligvis egner boken seg best for dem som har noe forhåndskunnskap om emnene, selv om den bygger opp beskrivelsen av struktur og funksjon fra bunnen av.

  Forfatterne gir gode og greie forklaringer på fenomener som studenter erfaringsmessig har vansker med, slik som dynamisk kompresjon av de små luftveiene og nyrenes urinkonsentrerings- og fortynningsmekanismer.

  Noe vil man saktens savne i en bok med et så beskjedent format, for eksempel en omtale av regulatoriske T-celler i kapitlet om inflammasjon og immunitet. Man kunne foretrukket at syre-base-problematikken baserte seg på pH-vs-logpCO₂-diagrammet, med «base excess»-utredning av forstyrrelsene, i stedet for på Davenport-diagrammet. Men forfatternes valg her er lett å forstå, siden begge har tilknytning til King’s College i London.

  Først og fremst vil jeg anbefale boken til kolleger som raskt vil friske opp grunnlaget for sykdomsmekanismer og medikamentell terapi – og ikke vil gi seg tid til å lese i en standard lærebok: Hemostasemekanismene og fibrinolysen repeteres i løpet av noen minutter, nyrenes behandling av elektrolytter likeså – og dette emnet er bedre behandlet enn i mange lærebøker. Individualisert kreftbehandling vil bli vanligere, og boken gir en forenklet oversikt over mulige angrepspunkter i signalveiene mellom reseptorer for vekstfaktorer og cellekjernen. Husker du hvordan muskelkraft reguleres i skjelett-, hjerte- og glatt muskulatur? Med denne læreboken får du repetert det i en håndvending!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media