Filosofi og medisin

Bjørn Hofmann Om forfatteren
Artikkel

Norednfelt, Lennart

Filosofi och medicin

263 s. Stockholm: Thales, 2012. Pris SEK 160

ISBN-978-91-7235-091-5

«En virkelig lege må også være filosof», skrev Galenos. Det gjelder nok mindre i dag enn på Galenos’ tid. Men kan man være en god lege uten også å reflektere over sitt virke?

Hva er helse? Hva er sykdom? Hvordan skal sykdommer klassifiseres? Hvordan skal vi forstå smerte og lidelse, og hvilken betydning har de for forståelsen av sykdom? Hva er livskvalitet? Hvordan etableres og utvikles medisinsk kunnskap, hvordan institusjonaliseres den, og hvordan gir den makt? Hva er sammenhengen mellom natur og kultur? Dette er sentrale spørsmål for medisinen og for filosofien.

Filosofen Lennart Nordenfelt har samlet en rekke dyktige svenske kolleger til å presentere sentrale tenkere og deres bidrag for å forstå og drøfte slike spørsmål. Her finner vi Platon, Cicero, Galenos, Avicenna, Sydenham, Locke, Cullen, Virchow og Fleck, men også Nightingale, Gadamer, Canguilhem, Weil og Foucault. Hver tenker presenteres med liv og levned, tanker og virkningshistorie, der linjene trekkes frem til dagens debatter. Flere av de omtalte personene er både leger og filosofer.

Målgruppen er reflekterte leger, helseinteresserte filosofer og andre interesserte. Boken er velskrevet og godt redigert, med tydelige krysshenvisninger og kort noteverk. Hvert kapittel kan leses separat, men sammenhengen gir ekstra innsikt.

Mange store tenkere er ikke med, og flere viktige spørsmål og perspektiver blir ikke behandlet. Slik må det være i en antologi som denne. I mange av kapitlene ville jeg også gjerne hørt tenkernes egne stemmer tydeligere, men det er utfordrende med så begrenset plass. På tross av dette får vi en god oversikt over de ulike tenkernes bidrag, som pirrer til videre lesning og fordypning.

Flere moderne filosofer har skrevet om filosofi som terapi. Den terapeutiske virkningen av å lese Filosofi och medicin er enda ikke dokumentert. «Virkningsmekanismene» er dog kjent: refleksjon, perspektivrikdom og dannelse. Min (spekulative) prognose (basert på egen lesing, n = 1) er at den kan være til glede og berikelse for mange.

Anbefalte artikler