Øk heller samarbeidet

Ingrid Abelseth Om forfatteren
Artikkel

Ole-Erik Iversen tar til orde for faglig boikott av Kina i Tidsskriftet nr. 14/2013 (1).

For å få i stand positive prosesser tror jeg man heller bør satse på å øke og bedre samarbeidet. At fredsprisen ble tildelt Liu Xiaobo i 2010 fra Norge var et uklokt valg, som selv leger kan lære noe av. Dersom leger mener at kinesisk medisinsk kunnskap er noe som ikke vi i Vesten også kan ha nytte av, må vi iallfall tenke gjennom hvilke fordeler eller ulemper et slikt valg har.

Det er mulig man bør prøve å skille mer mellom politikk og fag. Jeg tror ikke vi er tjent med en legeetat som ser seg selv som en elite på verdensplan. Vi er et lite land og trenger forskning og løsninger også fra andre land.

Anbefalte artikler