Medisinsk forskning på agendaen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Medisinske eksperter fra hele verden var i august samlet for å diskutere neste trinn i prosessen med å revidere Helsinkideklarasjonen om medisinsk forskning.

På møtet som fant sted på Hay-Adams Hotel i Washington 26. august, diskuterte representanter fra de nasjonale medisinske foreningene samt inviterte eksperter, flere revideringer i erklæringen. Siden den opprinnelige utgivelsen i 1964 har erklæringen blitt ansett som hjørnesteinen i etisk dokumentasjon når det gjelder undersøkelser som omfatter mennesker.

Verdens legeforening (WMA) er nå i ferd med å revidere dokumentet og i april, etter flere ekspertkonferanser, publiserte foreningen et utkast til revidert versjon av erklæringen som ble sendt på offentlig høring. I løpet av en tomåneders høringsperiode mottok WMA mer enn 120 kommentarer.

Kommentarene kom både fra de nasjonale medisinske foreningene, fra andre relevante organisasjoner og fra enkeltpersoner. Kommentarene har vært vurdert av WMAs arbeidsgruppe på Helsinkideklarasjonen. Mange av forslagene er nå innlemmet i et nytt revidert utkast av dokumentet som var til behandling på møtet i Washington.

Anbefalte artikler