Dobbel platehemming gir færre nye hjerneslag

Ole Kristian Losvik Om forfatteren
Artikkel

Tidlig behandling med acetylsalisylsyre og klopidogrel etter mindre hjerneslag kan redusere risikoen for nytt slag de første tre månedene.

Figur 1  Overlevelsesanalysen viser sannsynligheten for at pasienten er i live og ikke har gjennomgått iskemisk eller hemoragisk hjerneslag. Den innfelte figuren er en forstørrelse. Gjengitt med tillatelse fra The New England Journal of Medicine (1)

I en kinesisk studie ble rundt 5 000 pasienter med mindre hjerneslag eller transitorisk iskemisk atakk (TIA) randomisert til behandling med acetylsalisylsyre alene eller acetylsalisylsyre og klopidogrel, såkalt dobbel platehemming (1). Etter 90 dager hadde henholdsvis 11,7 % og 8,2 % av pasientene i hver gruppe fått et nytt iskemisk eller hemoragisk hjerneslag (p < 0,001). Det ble ikke påvist vesentlig økt forekomst av behandlingskrevende blødninger hos dem som fikk dobbel platehemming. Dobbel platehemming inngår i dag ikke de norske retningslinjene for hjerneslagbehandling (2).

– I denne studien var behandlingseffekten av dobbel platehemming betydelig bedre enn den har vært i tidligere studier. Den er gjort på en selektert gruppe pasienter i akutt og subakutt fase, mens tidligere studier har hatt senere oppstart og har pågått over lengre tid, sier Torgeir Engstad, som er seksjonsoverlege ved geriatrisk avdeling og overlege ved slagenheten ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Han har vært medlem av arbeidsgruppen for sekundærforebygging i de norske retningslinjene for behandling og rehabilitering ved hjerneslag.

– Studiepopulasjonen er veldig ulik den gjennomsnittlige norske slagpasienten, men selv om funnene ikke umiddelbart er generaliserbare, er studien viktig. Den viser at noen hjerneslagpasienter i akutt fase kan ha nytte av dobbel platehemming. Det bør gjøres en godt planlagt utprøvning av dobbel platehemming ved akutt hjerneslag i en noe eldre populasjon av kaukasiere, sier Engstad.

Anbefalte artikler