Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Ragnhild Ørstavik
Kjetil Søreide
Trine B. Haugen
Erlend Hem
Åslaug Helland
Erlend Hem
Erlend Hem
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Svend Rand-Hendriksen
Johan Kvalvik Stanghelle
Lars Nordsletten

Medisin og vitenskap

Philip Egeland
Jon Espen Gjøen
Jone Trovik
Torvid Kiserud
Else-Karin Grøholt
Rannveig Nordhagen
Arvid Heiberg
Espen Molden
Tone Westergren
Marianne Takle
Karin Hjelle
Christian Beisland
Hild Fjærtoft
Bent Indredavik
Brage H. Amundsen
Ulrik Wisløff
Stig A. Slørdahl

Perspektiv og debatt

Ellen Kari Christiansen
Leif Erik Nohr
Eva Skipenes
Eva Henriksen
Jan Martin Maltau
Knut E.A. Lundin
Bjarne K. Jacobsen
Inger Njølstad
Elisabeth Ulset
Rut Undheim
Kirsti Malterud
Helge Waal
Aud L. Krook
Viggo Hansteen
Joe Siri Ekgren
Harald T. Andersen
Heiko Santelmann
Olav A. Haugen
Sidsel Rogde
Nils Carl Lønberg
Charlotte Haug
Imre Hercz
Charlotte Haug
Jon Geir Høyersten
Petter Gjersvik
Marianne Fresjarå
Torgeir Bruun Wyller
Torunn Askim
Vibeke Graver
Unni Sveen
Morten Mowé
Lars Jacob Stovner

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Cecilie Bakken
Trygve Kongshavn
Kristin Hekne Thoresen

Oss imellom

Eline Feiring
Marius Conradi
Per Jacob Desserud
Øystein Mæland

På tampen

Jan C. Frich
Thor Johan Johansen