«Føre var» med LEIF

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

– Med LEIF  -systemet for å registrere etterutdanning er vi «føre var» med ting som senere kan bli nedfelt i forskrifter, mener lederen i PSL.

Foto

Ove A. Mortensen, leder i Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL), støtter det nye verktøyet LEIF (Legers Etterutdanning I Fremtiden), en nettbasert tjeneste for planlegging, registrering og evaluering av legers etterutdanning. Han trekker frem forpliktelsene man har i sin funksjon som spesialist og i forhold til helseforetakene.

– Den nye rammeavtalen fra januar 2006 styrket ytterligere forpliktelsene den enkelte har til å tilegne seg kunnskap og oppdatering på kompetanse. Helseforetakene kan forvente at vi kan dokumentere kompetansen. LEIF gjør at etterutdanningen er lettere å gjennomføre, og det er fleksibelt og individualisert. Etterutdanningen blir dokumenterbar, og med LEIF er vi «føre var» ting som senere kan bli nedfelt i forskrifter, sier han.

Mortensen mener det er en fordel at man ikke baserer seg på resertifisering med obligatorisk innhold og straff hvis man ikke følger opplegget, men at verktøyet derimot gir en fleksibel løsning. Han mener ingen burde la seg skremme fra å bruke LEIF eller tenke at det tar for mye tid.

– Verktøyet er veldig tiltalende og har et pedagogisk opplegg. Det er ikke vanskelig å sette seg inn i det, sier han.

PSL-lederen mener også det virker forpliktende ved at man skal ha en kollega til å evaluere opplegget.

– Det burde være en fra et sykehus eller en annen avtalespesialist som ikke jobber på samme sted som deg. Det er lettere å få en bra evaluering når man har en viss distanse, mener han.

Mortensen mener suksessen med LEIF vil avhenge av hvordan man følger opp evalueringen. – Vi så under pilotprosjektet at evalueringen ikke alltid ble sluttført. Målet må være at opplegget er blitt godt evaluert, sier han.

Mortensen tror PSL vil greie å få god oppslutning om LEIF fra avtalespesialistene. – Vi ønsker å stå frem som en gruppe som tar etterutdanningen på alvor, både for oss selv, til det beste for pasientene og for forpliktelsene i avtaleverket, sier han.

Anbefalte artikler