Mobbet som barn – problemer som voksen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det er direkte sammenheng mellom grad av mobbing i skolealder og psykiske plager i voksen alder. Derfor er det viktig at ansatte i voksenpsykiatrien spør om mobbing.

  Gunilla K. Fosse. Foto Jens Petter Søraa, Adresseavisen
  Gunilla K. Fosse. Foto Jens Petter Søraa, Adresseavisen

  Dette er en av hovedkonklusjonene i Gunilla K. Fosses avhandling Mental health of psychiatric outpatients bullied in childhood, som hun forsvarte for dr.med.-graden 20.11. 2006. Avhandlingen viser at voksne psykiatriske pasienter som ble mobbet på skolen, slet med lav selvfølelse, og hadde signifikant lavere utdanning, oftere fikk sosialtrygd og levde alene.

  – I Norge oppgir ca. 15 % av barna at de blir mobbet i barneskolen. Noen av og til, andre oftere. Barn uten venner er mer utsatt for mobbing, spesielt de som har liten støtte hjemmefra, sier Fosse.

  Fosse og hennes medarbeidere ved Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, har intervjuet ulike pasientgrupper ved en psykiatrisk klinikk. Undersøkelsene viste at halvparten av pasientene ble mobbet av jevnaldrende i skolen. Menn som ble mobbet, hadde ofte vokst opp uten sin biologiske far. Kvinner med bulimi fortalte at fedrene hadde vist lite omsorg, og mange hadde vært utsatt for følelsesmessig, psykisk eller seksuelt misbruk. Det var også sterk sammenheng mellom mobbing i skolen og bulimi.

  – Mobbing kan altså gi alvorlige psykiske plager også i voksen alder. Det er svært viktig å forebygge mobbing i skolen. Et tiltak kan være å hjelpe ensomme barn til å få venner, sier Fosse.

  Ordforklaringer

  DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Amerikanskutviklet diagnosemanual, brukes i internasjonal forskning. Svarer til klassifiseringssystemet ICD 10 (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) som brukes i Norge.

  www.tidsskriftet.no/doktoravhandlinger

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media